Da er jeg i gang med vakumstøyping, det var ikke så enkelt som jeg trodde ( er det noe som er det ? ).

Det går mye materialer i mange steg, tar en liten oppsumering her: først poleres formen med maskin for så og vokses for hand, så blir det smurt på slippmiddel, så kommer epoxy påfulgt av kullfiber duk, så blir det kevlar/kullfiberduk,(det siste ikke på alle produkt) , og epoxy på hvert lag. Så kommer en slippduk, så en oppsugnings matte og til slutt vakumplasten, denne limes fast rundt objektet som skal plastres og fester plastfilmen … så er det bare å vente da, at vakum og herding går sin gang..

Alle step har en viss ventetid/ herdetid, noen bare en liten halvtime til dei som tar et døgn…

Men jeg gjør framskritt hver dag, delen under er forsøk nummer 2.

Delen er enda ikke renskåret for overskudds masse..den skal tilpasses med kappskive etc.Blog Image

Blog Image

Nummer tre er den som er under vakum på bildet..Dette er deler som er i kåpen for å få luft til radiatorer, og pr. i dag så er dei i aluminium, det er helst for syns skyld at jeg lager dette i kullfiber/kevlar og epoxy.Blog ImageBlog Image

Men noe må en jo øve på, og det neste er haifinne til svingarm bak.

Synd at det tar så lang tid, bruker ca 6 – 8 timer med vakum, altså at kompressoren går så lenge , med kun små stopp, og ca. 24 timer til produktet taes ut av formen, . Det finnes egne vakumpumper, men får å få samme vakumet så blir det en veldig dyr pumpe..