Da er jeg
tilbake med litt bilder, og litt info. Vet jo ikke om noen leser dette, for ingen
skriver noe ?

Siste
dagene har gått med til SAP arbeid ( data ), og noe krankjøring, Kran vær var
det ikke i går, da slingret det for mye, og jeg glemte å ta bilde av bølgene. Bølgene her er
noe større en dei som er på Mjøsa, her på Haltenbanken har vi hatt opp mot 30.
meters bølger, altså vel 29. meter. Og det kan jeg si, at det merkes når en er
på en plattform som flyter.

Kulde har
vi hatt mere av, og ikke bare er det kaldt og surt med 40. graders temperatur
endring for en skrott, men glatt og farligt er det også ute på dekk. Her skal
en trå like varsomt som hjemme, og når dekket beverger seg også, så er det ikke
lettere. Så menn i min alder må vel være ekstra forsiktig, det er vel dette med
lårhalsen smiley

Her er
det bilde av boretårnet fra utsiden, og her på Njord A. har vi også fakkel
tippen på toppen av boretårnet. Det er der overtrykket med gass går, når det
skjer noe uforusett i produksjonen, så at all gass må brennes av. Da blir det lunt og godt på dekk, og vi må
parkere kranene pga. over oppheting av viren for løft og bomheis.

Her er
det inne fra boredekk, der jern raughneck er til venstre i bildet. Denne
maskinen gjør mye av det arbeidet som boredekks arbeideren gjorde før, derfor
har dei fleste på boredekk i dag, alle fingrene i behold. Det som dere ser på Discovery kanalen ( TV )
med hyl og skrik, og kjettingtenger og spinner kjetting, det er så godt som
historie i Norge. Rett fram er det hytta til drilleren ( boreren ) der han
opererer det meste som har med selve boringen å gjøre, hytten over er ganske ny,
og der sitter en kar som kjører jern raughnecken. På den måten blir det en
bedre arbeidsdag for folket, og mye sikrere for helsen.

Her er
det selve apparatet som drar
borestrengen rundt, og løfter opp og senker ned. Drilleren kjører denne og hvilken vei, og alt
etter hva som skjer, altså opp for å løfte ut av brønnen, og andre veien for å
gå ned i hullet ( hva ellers skulle han gjordt ). Når en borer så går det ikke
så fort på ned, det er vel også avhengig av formasjonen dei borer i, og tyngden
dei legger på. Her ombord skal vi vel bore vel 8. tusen meter dype brønner, eller var det mer, det husker jeg ikke. Og
boringen ( brønnen) er ikke bare rett
ned, men mere horisontalt en på ned.

Her er
det drilleren ( borer ) sin arbeidsplass, han har et utvalg av utstyr og
knotter å forholde seg til, det er så at kran kabinen blir for et leketøy å
regne, i forhold. Her er det vekter og boreslam som det informereres om, trur
eg. Min venn Knut-Steinar vet nok alt om dettesmiley . Og en hel masse annet som jeg selvsakt ikke vet, har egentlig nok med min
egen jobb, som blir mere og mere komplisert innen data.

Her er en
sak som jeg har bygget, ikke selve vinsjen men alt rundt og patenten. Og den er
faktisk godkjent av en sakkyndig bedrift. Denne bruker vi til å trekke tunge traller etc
. inne i områdene der kranen ikke kommer til. Og gaffeltruck duger ikke, da det
alltid er litt glatt på dekk, enten litt olje eller vann, og til tider den
hersens isen. Denne type hjelpeverktøy har jeg laget på mange plattformer, og nå vet
jeg også at Mongstad Base har sånne for utleie, alle laget etter min ide smiley